måndag 16 februari 2015

Bibelns tillkomst och trovärdighet

Först ut i mitt försvar FÖR kristen tro och lära så är det fullkomligt GRUNDLÄGGANDE och NÖDVÄNDIGT att ge skäl till VARFÖR bibeln är fullt trovärdig än idag.

Som källa till min text om "Bibelns tillkomst och trovärdighet" så har jag för faktaunderlaget intervjuat docenten och universitetslektorn Christer Hedin, vid Stockholms universitet, som ägnat ca 50 år åt religionsundervisning, med kristendomen och islam som två huvudsakliga läroämnen. Jag vill rikta ett särskilt tack till Christer för en mycket stimulerande intervju som utgör källan till just detta ämne jag nu tar upp som ska ligga till grund för resten av bloggens framtid!

Bibeln så som vi känner till den boken idag, kom till i bokform i Mainz, sydvästra Tyskland år 1454. Det var under de åren som Johann Gutenberg lyckades med konststycket att trycka en bibel som kom att kallas för just Gutenbergbibeln(1). Naturligtvis så har ju bibeln funnits och använts innan detta, och det är detta ämne jag ska koncentrera mig på i denna bloggtext.
Bibeln består av 66 böcker (vissa bibelöversättningar har 77 böcker), ca 40 olika författare, och omspänner en händelserik tidsperiod på ca 4000 år, så med tanke på en sådan tidrymd så borde centralbudskapet skilja sig åt författarna emellan, ja kanske vara diametrala(2) till och med. Men det intressanta är att de återger alla ett förvånansvärt samstämmigt budskap.

Detta var det jag talade om med Christer Hedin:

Den kristna Bibeln som vi läser den idag har ju två delar som de flesta av oss förmodligen känner igen: Gamla testamentet och Nya testamentet. Det som kristna kallar Gamla testamentet är helig skrift för judarna, som brukar kalla den Tanak.
Nya testamentets äldsta texter tillkom omkring år 50 efter Jesu födelse. Nya testamentets brev började nämligen författas först då av aposteln Paulus. Innehållet i både Gamla och Nya testamentets evangelier förmedlades först genom muntlig tradition till dess en författare skrev ned berättelsen. På så vis blev den muntliga traditionen en skriftlig tradition.
Allt detta skedde under kontrollerade former eftersom alla som talade eller förkunnade kunde bli ifrågasatta och fick ge tydligt besked om underlaget för sin skildring. Det gick alltså inte säga vad som helst och få det nedtecknat utan några motsättningar eller synpunkter överhuvudtaget.

I vår tid så har man en överbetoning av den skriftliga traditionen, men den muntliga var på den tiden lika tillförlitlig i vissa avseenden eftersom man hade respekt för heliga traditioner. När det gäller Gamla testamentet så var det ca 1000 år innan Jesu födelse som man började skriva ner alla dessa muntliga traditioner, skrivkonsten var betydligt äldre än så, men av olika anledningar så dröjde det innan allt skrevs ner och blev olika böcker, som senare sammanställdes.

När det gäller evangelierna så skrevs de ned början från omkring år 70, och då fanns ju flera personer i livet som hade varit med och visste vad Jesus hade sagt och gjort, så vittnen fanns att tillgå. Jesu lärjungar vördade Honom så deras önskan att bevara hans tal intakt var en självklarhet. Jesus samlade lärjungar på samma sätt som judiska lärare. De judiska lärarna, motsvarigheten till senare tiders rabbiner, undervisade muntligt och lärjungarna fick lära sig undervisningen utantill(3).

Under 100-talet efter Jesus födelse samlade judiska lärde sina heliga skrifter till en Bibel. De judar som talade grekiska hade en egen samling av texter som var mer omfattande. De kristna använde den grekiska samlingen. De skrifter som ingår i den grekiska men saknas i den hebreiska samlingen kallas apokryfer.

Vid ungefär samma tid var de kristna överens om de viktigaste skrifterna i Nya testamentet, de fyra evangelierna, tretton brev av Paulus, första Johannesbrevet och första Petrusbrevet. Sedan tillkom ytterligare några brev. Uppenbarelseboken var omtvistad men togs med efter stor tveksamhet bland vissa biskopar.
I denna gallring så hade man högsta känslighet för urvalet och naturligtvis så bad man till Gud om hjälp i ett extremt känsligt ärende. Så Gud övervakade alltsammans så att det som var Hans uttryckta ord skulle fortsätta läsas och efterlevas i församlingarna. Man ser ju naturligtvis människans drag i skrifterna, MEN det bär framförallt Guds drag(4).

I våra dagar så har man funnit ca 86 000 citat från nya testamentet från kyrkofäderna, ca 150 000 handskriftkopior av nya testamentets brev och böcker, ca 99% av dessa texter har samma version att återge, den lilla skiljaktighet som finns är en fråga om avsaknad av t.ex en bokstav eller en annan ordföljd(5). Så det är inte frågan om doktrinära(6) meningsskiljaktigheter.
Om man då jämför bibelns antika och unika material som återfunnits så står det högt i fråga om trovärdigheten i jämförelse med andra antika verk och kilskrifter. 
Så att påstå att bibelns innehåll är en vandringssägen(7), eller ett falsarium(8) av titaniska mått (som jag själv påstod innan jag blev troende), ja då saknar man historiska kunskaper som då torpederar(9) en avgörande insikt som varje människa behöver göra:

Gud gav människan en bok som uttrycker GUDS PERSONLIGA KÄRLEK TILL VARJE MÄNNISKA, så att var och en ska få en reell INSIKT OM SYNDERNAS FÖRLÅTELSE! 
Bibelns Gud söker upp människan, det är inte människan som söker upp bibelns Gud! 
Detta är bibelns tillkomst och tillförlitlighet, i mycket korta drag.


I nästa bloggtext kommer jag deklarera "Min syn på bibeln och bibelkritiken" för att du som läsare ska veta ungefär vart jag står i de frågorna, eftersom jag senare kommer påbörja en serie som handlar om "Men bibeln hade rätt" och då finns det sannerligen "två sidor av samma mynt"!

Väl mött!

1. http://www.alltomhistoria.se/artiklar/boktryckarkonsten/
2. Motsatt i alla avseenden. (http://www.synonymer.se/?query=diametral)
3. Nedslag ur en ca 45 minuter lång intervju med Christer Hedin.
4. 2 Tim 3:16.
5. http://solascriptura.se/wordpress/?page_id=411 
6. Lärosats. (http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/dogm)
7. Skröna. (http://www.synonymer.se/?query=vandringss%E4gen)
8. Förfalskning. (http://www.synonymer.se/?query=falsarium&SOK=s%C3%B6k)
9. Kullkasta. (http://www.synonymer.se/?query=torpedera)

2 kommentarer:

 1. Vem bryr sig om gamla skrifter, när dom ändå inte är sanna. Det är i grund och botten människor som lurar andra att dom har kontakt med gud.

  Vi ser samma saker idag - Mormoner, Scientologer, etc - kultledare som får stort följe.

  SvaraRadera
 2. Hej!

  Jag förutsätter att du kan argumentera för din sak.

  1. Vad finner du för objektivt fel i bibeln som bevisar att den boken är förljugen?

  2. Vad grundar du ditt argument på, att bibelns Gud inte finns?

  3. Du hänvisar till "kultledare som får stort följe", vad bevisar det i din värld?

  Så ett svar från mig då, du frågar vem som bryr sig om antika dokument?
  Ja, ganska många läser bibeln under en vardag om vi ser globalt på saken.
  Även upp i höga akademiska korridorer så forskar man i bibeln som t.ex i exegetik och arkeologiska sammanhang.

  Vänligen Ronny Almroth

  SvaraRadera